Børs og finans

Stolt-Nielsen vurderer å utstede nytt obligasjonslån

Utstedelsen avhenger av markedsforholdene. 

Artikkel av: Are  Strandli
31. august 2017 - 10.08

Stolt-Nielsen har gitt mandat til en liten hær av meglerhus for å arrangere investormøter for å undersøke muligheten for utstedelse av et 5-årig obligasjonslån. 

Avhengig av markedsforholdene vil selskapet ustede et 5-årig usikret obligasjonslån, denominert enten i kroner eller dollar.

Hensikten vil være å refinansiere det eksisterende obligasjonslånet SIN03.

Meglerhusene som er hyret inn er Danske Bank, DNB Markets, Nordea og Swedbank.