Børs og finans

To kjøpsanbefalinger – én salgsanbefaling

Artikkel av: Stian Jacobsen
15. august 2017 - 13.50

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Asetek og SpareBank 1 SR-Bank mens Thin Film Electronics får en salgsanbefaling.

- Asetek ligger i stigende trendkanaler på kort og mellomlang sikt. Dette indikerer at selskapet er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Aksjen har ingen signifikant motstand over dagens nivå, mens ved reaksjoner ned har aksjen støtte ved 108-112 kroner på kort og mellomlang sikt. Positiv volumbalanse med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang styrker trendbildet og indikerer aktive kjøpere og passive selgere blant investorene. Innsidevurderingen er svakt negativ, men dette vektlegges lite i totalvurderingen. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- SpareBank 1 SR-Bank viser en positiv utvikling innenfor en stigende trendkanal, og en videre oppgang indikeres. Det ligger ingen synlig motstand over dagens kursnivå, mens ved reaksjoner ned ligger det støtte på kort sikt ved 80 kroner, samt i gulvet av trendkanalen på mellomlang sikt. Høy RSI indikerer at aksjen er inne i et høyt og positivt momentum. Volumutviklingen er negativ på kort sikt, men dette alene er ikke nok til å nedgradere totalvurderingen. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at to i styret kjøpte aksjer i april og juni. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- Thin Film Electronics presenterte kvartalstall under markedets forventning i slutten av forrige uke. Aksjen har de påfølgende to dagene falt med åtte prosent og brutt ned gjennom den kortsiktige støtten ved 3,37 kroner. Dette åpner for en videre nedgang, og nedrisikoen er høy ettersom det ikke ligger noen signifikant støtte under dagens nivå på kort og mellomlang sikt. Negativ volumbalanse og fallende trendkanal varsler om en videre nedgang og en stadig økende usikkerhet blant investorene. Innsidevurderingen er nøytral. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.