Børs og finans

Advarer: Aktive selgere og passive kjøpere kan føre til kursfall

Artikkel av: Stian Jacobsen
12. september 2017 - 12.02

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Gjensidige Forsikring og Questerre Energy mens Thin Film Electronics får en salgsanbefaling.

Analytikeren minner om at aktive selgere og passive kjøpere kan bidra til kursfall i sistnevnte.

- Gjensidige Forsikring ligger i en langsiktig stigende trendkanal og en videre positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen brøt på mandag opp gjennom tidligere motstand ved 136 kroner og utløste et kjøpssignal. Ved reaksjoner ned er det nå dannet støtte ved dette nivået, samt videre ned ved 133 kroner. Det er lite motstand over dagens kursnivå. Positiv volumbalanse styrker kjøpssignalet og indikerer aktive kjøpere og passive selgere blant investorene. Det er ikke meldt om handelsaktivitet blant meldepliktige investorer de siste månedene. Innsidevurderingen er dermed nøytral. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- Questerre Energy viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Stigende trender indikerer at selskapet er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Positiv volumbalanse og høy RSI styrker trendutviklingen og indikerer et høyt og positivt momentum i aksjen. Det ligger ingen motstand over dagens nivå, mens ved reaksjoner ned har aksjen støtte ved 5,20 og 5 kroner. Risikoen er høy med en gjennomsnittlig prisendring per måned på over 40 prosent. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler etter et innsidekjøp i begynnelsen av juli. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

Aktive selgere og passive kjøpere

- Thin Film Electronics ligger i en fallende trendkanal og en videre negativ utvikling indikeres. Aksjen har brutt ned gjennom tidligere støtte ved 3,20 kroner og utløst et salgssignal. Ved reaksjoner opp er det nå dannet motstand ved dette nivået. Nedsiderisikoen er høy ettersom det ikke ligger noen signifikant støtte under dagens pris. Negativ volumbalanse bekrefter trendretningen og indikerer aktive selgere og passive kjøpere blant investorene. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.