Børs og finans

Anbefaler aksje – advarer mot høy risiko

Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Artikkel av: Stian Jacobsen
14. september 2017 - 09.30

I torsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Aker og Akastor mens Nordic Nanovector får en salgsanbefaling. Det advarer mot høy risiko burbundet med investeringer i de to sistnevnte.

- Aker har brutt ut av en fallende trendkanal og utløst et kjøpssignal fra en kursformasjon på mellomlang sikt. Aksjen har dessuten brutt opp gjennom tidligere motstand ved 300 kroner og videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner ned ligger det nå støtte ved dette nivået, samt videre ned ved 274 kroner. Det ligger ingen signifikant motstand over dagens kurs på kort og mellomlang sikt. Positiv volumbalanse med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang styrker kjøpssignalet og indikerer en økende optimisme blant investorene. Det er ikke meldt om handelsaktivitet blant nøkkelpersoner i selskapet det siste året. Innsidevurderingen er dermed nøytral. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

Høy risiko

- Akastor viser en positiv utvikling innenfor en stigende trendkanal og en videre oppgang indikeres. Historisk har aksjer i stigende trendkanaler i snitt steget med 5,4 prosent de påfølgende tre månedene, noe som er 2,3 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittlig utvikling i Hovedindeksen på Oslo Børs. Kursen har marginalt brutt opp gjennom tidligere motstand ved 16,60 kroner. Etablerte brudd opp gjennom dette nivået anses som et kjøpssignal, mens brudd ned vil være et nøytraliserende signal. Ved reaksjoner ned har aksjen støtte ved 15-16 kroner på kort sikt, samt i gulvet av trendkanalen på mellomlang sikt. En positiv volumbalanse styrker trendbildet og indikerer aktive kjøpere og passive selgere blant investorene. Innsidevurderingen er nøytral. Aksjen har en høy risiko med en gjennomsnittlig prisendring per måned på over 20 prosent. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- Nordic Nanovector har siden desember i fjor vist en svak utvikling. Aksjen ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt, noe som indikerer at bedriften er inne i en negativ periode og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Det ligger sterk motstand over dagens nivå ved 85 kroner, mens det ligger noe kortsiktig støtte ved 76 og 70 kroner. Brudd opp gjennom motstanden vil anses som et positivt signal, mens brudd ned gjennom støttenivåene vil utløse nye negative signaler. Innsidevurderingen er svakt positiv etter to innsidekjøp i sommer, men dette endrer ikke totalvurderingen. Risikoen er høy med en månedlig volatilitet på 34 prosent. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.