Børs og finans

- Lerøy ser et betydelig potensial i hvitfisk

Det skal være mye mer å gå på.

Lerøy Seafood-sjef Henning Beltestad. Foto: Eivind Yggeseth, Finansavisen

Lerøy Seafood-sjef Henning Beltestad. Foto: Eivind Yggeseth, Finansavisen

Artikkel av: Odd Steinar Parr
9. september 2017 - 10.35

DNB Markets peker på flere interessante momenter som kom frem under eierbankens sjømatkonferanse tidligere denne uken.

- Undersøkelser gjort på forbrukersiden viser blant annet at kundene primært reagerer på økte priser med å redusere kjøpshyppigheten av de foretrukne produktene, for så først i neste omgang eventuelt å velge rimeligere sjømatalternativer. Det innebærer at redusert volum i det dyrere segmentet ikke umiddelbart vil kunne bety økt salg i de rimeligere prisklassene, skrev meglerhuset i sin aksjerapport fredag.

Videre kom det frem at representanter for den chilenske delen av bransjen venter en samlet volumvekst på fem prosent fra 2015/16 til 2017/18.

- De ser samtidig betydelige muligheter for konsolidering av landets sjømatindustri. Videre mener de at prisfallet sett den siste tiden skyldes høy fangst av villaks, og venter at prisene i USA vil stige fra dagens nivå på 9,90 dollar til 12,10 dollar kiloen i løpet av våren 2018, heter det videre.

I motsetning til de øvrige selskapene valgte Lerøy ifølge DNB Markets å fokusere en større del av sin presentasjon på potensialet innen hvitfisk.

- Mens verdiøkningen for laks i perioden 2012-16 har vært drevet av prisstigningen, befinner markedet for hvitfisk ifølge selskapet seg fortsatt i en fase hvor veksten i hovedsak kommer fra økende volum. Dette er samme mønster som man så for laks i perioden 1996-2012, og innebærer at det fortsatt er et betydelig potensial i å utvikle markedet for hvitfisk, avslutter meglerhuset.