Børs og finans

Nordmenn fikk militæret og politiet på nakken i Afrika

Åge Korsvold. Foto: Eivind Yggeseth.

Åge Korsvold. Foto: Eivind Yggeseth.

Artikkel av:  Redaksjonen
14. september 2017 - 11.08

Åge Korsvold og Mads Asprem skal selge Green Resources. Det er lettere sagt enn gjort. I torsdagens utgave av Finansavisen kan vi lese at de sliter med at budgivere får lekkasjer fra styremøter samt myndigheter som inndriver skattegjeld med militæret og politiet.

I referat fra styremøtet fra 10. mars fremgår det at Green Resources gjennom gjentatte lekkasjer fra styret til eksterne parter som har deltatt i salgsprosessen har skapt «en uutholdelig arbeidssituasjon for styret og administrasjonen og skapt store skader for Green Resources». 

Ifølge Finansavisen har Green Resources-sjef Erik Knive hatt kontakt med to budgivere, og opplyser at én navngitt byder åpenbart har hatt innsideinformasjon fra diskusjoner og beslutninger i Green Resources-styret.

Samtidig med salgsarbeidet sliter Green Resources fortsatt med driften, og ved virksomheten i Tanzania rapporteres det om store gjeldsposter som ikke er betalt til forfall. Det har medført at skatteinnkrevingen i landet, Tanzania Revenue Authority, har tatt arrest i flere av eiendelene på Green Resources’ sagbruk Sao Hill.

Det resulterte ifølge Finansavisen i at skatteinnkrevingen har troppet opp på anlegget støttet av både militæret og politiet. Dette fremgår av styredokumentene i Green Resources.

Da Finansavisen tirsdag tok opp problemene i Green Resources med Åge Korsvold ba han om å få spørsmål pr. e-post. Etter å ha fått spørsmål knyttet til salgsprosessen, driften, lekkasjene og skatteinnkrevernes bruk av militæret og politiet, var Korsvolds svar følgende:

«Generelt vil jeg si at jeg ikke kan kommentere fortrolige styredokumenter som referatet er. Videre vil normalt strategiske prosesser være underlagt taushetserklæringer som betyr at vi ikke kan kommentere».