Børs og finans

Norske Skog får ikke støtte fra de usikrede kreditorene

Eierne av den usikrede gjelden kommer med sitt eget forslag. 

Christen Sveaas. Foto: HegnarTV

Christen Sveaas. Foto: HegnarTV

Artikkel av: Are  Strandli
27. september 2017 - 15.57

Tirsdag kom nyheten om at sikrede obligasjonseiere som eier 65 prosent av det utestående sikrede obligasjonslånet i Norske Skog med forfall i 2019 (AHC-gruppen) støtter styrets rekapitaliseringsforslag.

Tirsdag skrev imidlertid Finansavisen at majoriteten av de usikrede kreditorene vil si nei til styrets forslag.

– Til tross for meldingen tirsdag, vet selskapet – eller burde vite – at forslaget vil bli avvist av kreditorer med majoriteten av den samlede usikrede gjelden og at forslaget derfor ikke vil gå gjennom, sa en kilde til avisen.

Onsdag ettermiddag bekreftes dette i en børsmelding.

Majoriteten av de usikrede kreditorene avviser forslaget som ble lagt frem mandag 18. september og kommer samtidig med et nytt forslag som de mener vil øke verdien av Norske Skog samt gi en meningsfull til de mindre interessentene enn det selskapets forslag gir. 

Forslaget til de usikrede kreditorene innebærer blant annet at de usikrede obligasjonseierne sitter igjen med 14 prosent av selskapet mot seks prosent i forslaget til selskapet. 

Sammenlignet med forslaget fra 18.september inkluderer det nye forslaget også at 25 prosent mer egenkapital blir spyttet inn i Norske Skog slik at selskapet får redusert gjelden ytterligere og dermed er bedre posisjonert for vekst. 

Det gamle forslaget innebar 40 millioner euro i ny egenkapital, mens de usikrede kreditorene foreslår 50 millioner euro.

Fristen for å godkjenne det nye forslaget er satt til fredag 29.september. 

Styret i Norske Skog vil nå gå igjennom forslaget, opplyses det i børsmeldingen.