Børs og finans

Norske Skog vil redusere gjelden med seks milliarder

Norske Skogs forslag til refinansiering innebærer at gjelden reduseres med seks milliarder kroner. Sier kreditorene nei går selskapet konkurs. 

Norske Skog - Foto: Scanpix

Norske Skog - Foto: Scanpix

Artikkel av: John Inge Seljehaug
18. september 2017 - 15.18

Norske Skogs forslag har til hensikt å skape en passende balanse mellom hensynene til de ulike interessentene og bidra til et rekapitalisert Norske Skog, uttaler selskapet selv i en børsmelding.

Målet er å gjøre selskapet mer robust finansielt og som bedre vil kunne tjene interessene til alle involverte fremover, heter det videre i det forslaget som Christien Sveaas står bak.

Forslaget til Christen Sveaas & Co innebærer at gjelden reduseres med seks milliarder, fra ni til tre milliarder kroner.

Dette gjøres ved at mer enn seks milliarder i gjeld omgjøres til aksjer.

- Forslaget som presenteres i dag vil dessverre resultere i et tap for konsernets kreditorer og medføre et betydelig utvanning for aksjonærene. Imidlertid representerer forslaget det vi tror er oppnåelig under de nåværende omstendighetene, og det vil gi en solid plattform for våre syv forretningsenheter fremover, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske Skog-konsernet.

Ifølge selskapet vil de sikrede kreditorene få 94 prosent av aksjene, mens usikrede kreditorer får fire prosent.

Dagens nåværende aksjonærer får to prosent.

Siste utvei

Sveaas sier at hvis ikke forslaget blir godkjent kommer Norske Skog til å bli avviklet. Kreditorene har frist frem til 29. september på å bestemme seg. 

- Hvis de usikrede kreditorene sier nei så er det over for ASAs del. Da er det null igjen til aksjonærene og null igjen til den gruppen. Dette er en god løsning for alle. Ingen vil være fornøyd, men alternativet var verre, uttalte Sveaas under mandagens presentasjon.

- Gitt de skrittene som ble tatt i forrige uke fra de sikrede obligasjonseierne, innebærer dette forslaget en siste mulighet til å nå en omforent løsning blant obligasjonseiere og aksjonærene. Jeg oppfordrer derfor alle interessenter i Norske Skog-konsernet til å støtte rekapitaliseringsforslaget, da alle andre alternativer vil gi mindre verdi og medføre kompliserte insolvensprosesser, sier Sveaas.

Her er elemene i redningsplanen til Norske Skog:

  • Gjelden i Norske Skogindustrier reduseres fra ni til tre milliarder kroner.
  • Konvertering av all utestående usikret obligasjonsgjeld på ca. 500 millioner euro i usikret obligasjonsgjeld inkludert påløpte renter.
  • Konvertering til egenkapital av 171 millioner euro av den sikrede gjelden og påløpte renter på 421 millioner euro.
  • Sikrede kreditorer som har pantesikkerhet får 94 prosent av aksjeeierskapet. Usikrede kreditorer får fire prosent, mens de nåværende aksjonærene får to prosent.
  • Styret foreslår en emisjon på ca. 400 millioner norske kroner med fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer og de usikrede kreditorer med ca. 200 millioner norske kroner fordelt på hver gruppe.

Opp 49 prosent før nedtur

Aksjen, som tidligere i dag var omsatt så høyt som 79 øre, tilsvarende en oppgang på 49 prosent, ble pauset før forslaget ble lagt frem.

Etter at forslaget var opplest og handelen ble gjennopptatt, snudde aksjen ned. På det verste har den vært ned 22,6 prosent.