Børs og finans

SSB spår høyere lønnsvekst

SSB anslår en høyere, men fortsatt moderat, lønnsvekst både i år og i de neste årene.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
7. september 2017 - 11.22

Siden 2014 har den nominelle årslønnsveksten vært lav og fjorårets årslønnsvekst på 1,7 prosent var den laveste som er observert i Norge på over 70 år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB anslår nå en høyere, men fortsatt moderat, lønnsvekst både i år og i de neste årene.

«Sammensetningseffekter som normalt trekker lønnsveksten ned i en oppgangskonjunktur vil sannsynligvis være mer moderate framover», skriver SSB i sin Økonomiske analyser, 3/2017

For 2017 spår SSB en lønnsvekst på 2,4 prosent, 3,0 prosent i 2018 og 3,2 prosent i 2019.

SSB anslår en lønnsvekst i 2020 på 4,0 prosent.

Økt sysselsetting

SSB regner med at sysselsettingen tar seg litt opp i 2017 og videre framover i takt med konjukturoppgangen.

«Bedringen av konjunktursituasjonen vil imidlertid også bidra til at arbeidsstyrken øker. Ifølge våre beregninger faller arbeidsledigheten til i underkant av 4 prosent mot slutten av prognoseperioden», heter de i rapporten.