Børs og finans

God rekruttering av pasienter

Forskning - Foto: AP

Forskning - Foto: AP

Artikkel av: Martine Holøien
18. oktober 2017 - 08.31

BerGenBios randomisert fase 1b/2 klinisk studie av BGB324 i kombinasjon med enten MAPK-hemmeren MEKINIST(trametinib) og TAFINLAR (dabrafenib) eller 'immun checkpoint' hemmeren KEYTRUDA (pembrolizumab) har god rekruttering av pasienter med avansert melanom på fire studiesteder i Norge, og viser en gunstig sikkerhetsprofil, går det frem av en børsmelding onsdag.

Resultat og analyser fra denne dose kartleggingsdelen av studien (NCT02872259) har blitt presentert på en poster ved den 9. kongressen for melanom i Brisbane, Australia, opplyses det.