Børs og finans

Norske Skog varsler ny redningsplan

Norske Skog utsetter tidsfristen igjen, men lover nytt redningsforslag om under 25 timer. 

Norske Skog - Foto: Scanpix

Norske Skog - Foto: Scanpix

Artikkel av: John Inge Seljehaug
9. oktober 2017 - 16.23

Norske Skog opplyser i en melding mandag at selskapet er i ferd med å fullføre dokumentasjonen av et revidert forslag til selskapets obligasjonseiere og aksjonærer.

Det nye forslaget vil bli lagt frem senest klokken 17:00 tirsdag 9. oktober. 

- Det er veldig viktig å understreke til våre kunder, leverandører, ansatte og andre interessenter i Norske Skog-konsernet at produksjonen på våre syv papirfabrikker og den andre driften av konsernets datterselskaper vil fortsette som normalt uavhengig av utfallet av rekapitaliseringsprosessen, heter det i meldingen. 

Norske Skog har siden forrige utsettelse jobbet for å fremskynde de pågående diskusjonene med de ulike interessentgruppene for å forsøke å oppnå tilstrekkelig støtte for en rekapitaliseringsløsning. 

Dette er fjerde gangen det norske papirkonsernet utsetter tidsfristen, men ifølge selskapet er det svært nærme at et nytt forslag vil bli presentert. 

Lang kamp

Onsdag for to uker siden avviste flertallet av de usikrede långiverne Norske Skogs kriseplan og fremmet i stedet sitt eget refinansieringsforslag der de kom langt bedre ut.

Angrepet ble tatt dårlig imot av de sikrede långiverne som svarte med å gi tommelen ned til forslaget torsdag ettermiddag bare 25 timer før styrets opprinnelige frist gikk ut til å redde selskapet. En komité som representerer 65 prosent av eierne i det seniorsikrede 2019-obligasjonslånet opplyste da at de er svært kritiske til trusselen fra de usikrede kreditorene om å gå rettens vei.

- Forslaget har etter vårt syn ingen sjanse for å oppnå den nødvendige støtten på tvers av kreditorklassene, skrev seniorgruppen i en uttalelse. 

De usikrede obligasjonseiernes forslag innebar blant annet at de usikrede obligasjonseierne sitter igjen med 14 prosent av selskapet, mot seks prosent i det opprinnelige forslaget fra selskapet.

Krangler om egenkapitalen og aksjene

Sammenlignet med 18.september-forslaget inkluderte det nye forslaget også at 25 prosent mer egenkapital blir spyttet inn i konsernet, for å redusere gjelden ytterligere og dermed sikre at Norske Skog er bedre posisjonert for videre vekst.

Det gamle forslaget innebar 40 millioner euro i ny egenkapital, mens de usikrede kreditorene foreslo 50 millioner euro.

Norske Skog opplyste for en uke siden at 65 prosent av de sikrede kreditorene støtter planen. 

For at forslaget skal gå gjennom, kreves imidlertid støtte fra 75 prosent av verdien av alle kreditorer som har stemmerett. Videre må forslag bli støttet av 2/3 av de eksisterende aksjonærene på en ekstraordinær generalforsamling. 

Restruktureringsplanen innebærer i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at dagens gjeld reduseres fra ni til tre milliarder kroner.