An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Prosafe oppdaterer markedet

Boligriggselskapet Prosafe er ute med en driftsoppdatering for 3. kvartal. Forlenger stillstandsavtale. 

Safe Boreas. Foto: Prosafe.

Safe Boreas. Foto: Prosafe.

Artikkel av: Are  Strandli
19. oktober 2017 - 06.59

Boligriggselskapet Prosafe oppnådde en flåteutnyttelse på 38,9 prosent i tredje kvartal, ned fra 52 prosent i samme kvartal året før.

Safe Scandinavia var på kontrakt med Statoil i perioden, en kontrakt hvis faste del løper ut i juni 2018. 

Videre startet Safe Caledonia på kontrakt med Total i midten av mai, og var dermed i fullt arbeid i kvartalet. Kontrakten løper ut i slutten av denne måneden.

Safe Notos startet på en kontrakt med varighet på tre år og 222 dager for Petrobras i desember 2016. Fra 1. juli til tidlig august var denne "off hire" for forebyggende vedlikehold og reparasjoner. 

Safe Concordia fullførte sin kontrakt med Petrobras i juli og ligger nå i opplag i Curacao og er klar for nye jobber.

Safe Boreas startet på sin 13-måneders kontrakt med Statoil på britisk sokkel i starten av august.

Safe Zephyrus, Regalia, Safe Bristolia og Safe Astroia lå alle i opplag i kvartalet.

Safe Erus er i strategisk opplag ved Qidongverftet i Kina.

Når det gjelder stillstandsavtalen mellom Prosafeog Cosco når det gjelder riggene Safe Nova og Safe Vega har denne blitt forlenget til desember 2017.