Børs og finans

Sparebanken Vest ønsker fornyelse av fulllmakt til å låne inntil én milliard

Har kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling. 

Artikkel av: Are  Strandli
2. oktober 2017 - 17.37

Styret i Sparebanken Vest har ifølge en børsmelding mandag kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling hvor de ønsker fornyelse av fullmakt til utstedelse av ansvarlig lån og fondsobligasjoner.

Forslaget er som følger: 

 «Basert på forslag fra styret gir generalforsamlingen bankens styre fullmakt til å innhente og refinansiere fondsobligasjoner og ansvarlige lån tilsvarende et beløp på inntil 1 milliard kroner. Fullmakten gjelder til og med 31.03.2019, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen». 

Bakgrunnen for å fornye fullmakten begrunnes med behovet for «å sikre en effektiv tilpasning til regulatorisk kapitalkravsregelverk». 

Generalforsamlingen skal avholdes tirsdag 24. oktober.