Børs og finans

Wall Street åpner ned

Statuene Charging Bull og Fearless Girl på Wall Street. Foto: AP

Statuene Charging Bull og Fearless Girl på Wall Street. Foto: AP

Artikkel av: Martine Holøien
13. oktober 2017 - 15.32

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt 0,18 prosent og står i 6.591,51 poeng.

Dow Jones står i 22.841,01 poeng etter en nedgang på 0,14 prosent, mens S&P500 faller 0,17 prosent til 2.550,93.

KPI

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at konsumprisene i USA var opp 0,5 prosent i september, sammenlignet med august. På årsbasis var indeksen opp 2,2 prosent.

KPI var ventet å stige med 0,6 på månedsbasis og opp 2,3 prosent på årsbasis, ifølge Bloomberg-estimater.

Konsumprisene eksklusiv mat- og energipriser var opp 0,1 prosent på månedsbasis, og opp 1,7 prosent mot samme måned året før.

Eksklusiv mat- og energipriser var indeksen ventet å stige 0,2 prosent på månedsbasis, mens årsveksten var ventet å være 1,8 prosent.

Detaljhandel

Detaljhandelsomsetningen i USA var opp 1,6 prosent på månedsbasis i september 2017. Detaljhandelsomsetningen eksklusive kjøretøysalg opp 1,0 prosent.

Det var ventet at detaljomsetningen ville stige 1,7 prosent på månedsbasis og stige 0,9 prosent eksklusive kjøretøysalg, ifølge Bloomberg-estimater.