Personlig økonomi

BSU mindre populært enn før

De to siste årene har andelen som benytter seg av BSU-ordningen gått ned.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Marianne L. Skarsgård
8. november 2017 - 08.29

Siden innføringen av BSU-ordningen i 1992 har andelen unge som benytter seg av ordningen økt betydelig for hvert år. Men de to siste årene har andelen gått noe ned, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nærmere 348 000 unge mellom 17 og 33 år fikk fradrag i skatten ved å benytte seg av Boligspareordningen for ungdom (BSU) i 2016. Andelen steg jevnt og trutt fra ni prosent i 1993, året etter innføringen av ordningen, til 40 prosent i 2014.

Trenden later imidlertid til å ha snudd, og siden toppen i 2014 har andelen falt to år på rad, til 38 prosent i 2016.

I fjor ble det gitt vel 1,3 milliarder kroner i skattefradrag for BSU.