Børs og finans

Bakkafrost-marginer imponerte ikke

Kan kostnadskutt kompensere?

Foto: Bakkafrost.

Foto: Bakkafrost.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
14. november 2017 - 15.45

Bakkafrost la tirsdag morgen frem sine tall for 3. kvartal.

Operasjonelt driftsresultat (EBIT) kom inn på linje med konsensus, men markedet straffer likevel aksjen med et kursfall på 3,4 prosent til 330,20 kroner.

Det som skuffer, er guidingen for slaktevolumet i 2018 på rundt 51.000 tonn, mot konsensus på rundt 57.000 tonn.

Ikke veldig imponert

Bakkafrost venter lavere kostnader fremover, men analytiker Vidar Strat i ABG Sundal Collier tviler ifølge TDN Finans på at det vil motvirke resultatnedjusteringene som vil komme som følge av lavere volum.

- Jeg har inntrykk av at de fleste har ventet en kostnadsnedgang for oppdrettsnæringen generelt, også for Bakkafrost, siden fôrprisen har vært på vei ned. Hvis man ser på marginen i farming-segmentet i 3. kvartal, var ikke den veldig imponerende for selskapet, sier han.

- Det kan tyde på at kostnadsreduksjonen ikke er realisert ennå, så jeg tror markedet hadde blitt enda mer skuffet hvis de ikke hadde sagt at kostnadene ventes ned fremover, fortsetter Strat overfor nyhetsbyrået.

- To uvanlig gode år

Når det gjelder lakseprisen, tror ABG Sundal Collier ifølge TDN Finans den vil holde seg noenlunde rundt dagens nivå de to neste årene.

- 3. kvartal var et greit kvartal, med 56 kroner pr kilo. Det er lavere enn vi venter fremover i snitt. Vi har et prisestimat på 59,50 kroner i 2018. Deretter tror vi prisen kommer ned til 53 kroner i 2019. Så Bakkafrosts margin i 3. kvartal kan tolkes som mer normalisert i den forstand at 2016 og 2017 var uvanlig gode år på grunn av bortfall av tilbud, avslutter Strat overfor nyhetsbyrået.