Børs og finans

Knallrødt for Solstad Farstad - øyner bedring

Rederiet tapte store penger i 3. kvartal.

Foto hentet fra Solstad Farstad-rapporten for 3. kvartal 2017.

Foto hentet fra Solstad Farstad-rapporten for 3. kvartal 2017.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
10. november 2017 - 07.15

Solstad Farstad melder om et resultat etter skatt (eksklusive minoritetsinteresser) på minus 371,9 millioner kroner i 3. kvartal 2017.

Resultat per aksje ble minus 1,29 kroner.

Resultatet før skatt ble minus 369,4 millioner kroner.

Driftsresultatet ble minus 129,9 millioner kroner, mot pluss 114,3 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 1.409,4 millioner kroner, opp fra 637,4 millioner kroner i 3. kvartal 2016.

Vi gjør oppmerksom på at 3. kvartal 2017 er det første resultatregnskapet hvor alle sammenslåtte enheter er inkludert, slik at tallene ikke er sammenlignbare med tidligere perioder.

Solstad Offshore i fjor

Solstad Offshore meldte i 3. kvartal i fjor et resultat etter skatt på 130,3 millioner kroner, tilsvarende 3,38 kroner per aksje.

Resultatet før skatt kom inn på pluss 132,6 millioner kroner.

Driftsresultatet endte på 114,3 millioner kroner, etter driftsinntekter på 637,4 millioner kroner.

Øyner gradvis bedring

Styret påpeker i rapporten at det globale supplymarkedet fortsatt er negativt påvirket av lav etterspørsel og for mange fartøy.

Anbudsaktiviteten karakteriseres dog som stabilt økende, men oppnådde rater er stadig på et lavt nivå.

Forventningen er at markedet holder seg svakt på kort sikt, før det gradvis bedrer seg i takt med økte investeringer grunnet mer stabile oljepriser og en betydelig reduksjon av oljeselskapenes break even-nivåer.

Selskapet vurderer visse strategiske initiativer for et antall fartøyer som betraktes å være «av mindre strategisk verdi» fremover.
Ordreboken for 4. kvartal oppgis til én milliard kroner.

Rapporten her.