Børs og finans

Statoil skal skape ti mrd. med nytt datasenter

Nytt operasjonsstøttesenter skal øke verdiskapingen fra norsk sokkel.

Foto: Øyvind Hagen/Statoil.

Foto: Øyvind Hagen/Statoil.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
28. november 2017 - 07.29

Statoil skal i 2018 etablere et nytt operasjonstøttesenter på land som vil bidra til økt sikkerhet, høyere verdiskaping og lavere utslipp fra våre installasjoner på norsk sokkel, skriver selskapet i en melding tirsdag. 

- Etablering av senteret er et sterkt bidrag for å nå ambisjonen vår om å bli ledende innen digitalisering. Vi vil bruke det til å optimalisere produksjonen og bedre forutse støttebehov slik at felt vi driver produserer mest mulig effektivt og sikkert. Senteret vil være viktig for å fortsette det gode forbedringsarbeidet på norsk sokkel, og øke verdiskapingen for Statoil, våre partnere og samfunnet, sier konsernsjef Eldar Sætre i Statoil.

Et IOC-senter (Integrated Operations Centre) er et viktig steg i selskapets digitale veikart, og vil ifølge Statoil gjøre det mulig å øke produksjonseffektivitet og produksjonspotensialet på norsk sokkel. I et tiårsperspektiv er Statoils ambisjon at produksjonsøkningen fra Statoil-opererte felt kan tilsvare en samlet årlig verdiskapning i størrelsesorden 10 milliarder kroner før skatt.

- Ved etableringen av senteret neste år vil feltene Åsgard i Norskehavet og Grane og Gina Krog i Nordsjøen være først ute med få utvidet støtte fra senteret. Nye felt og anlegg skal integreres gradvis fremover for å gi tid til læring og tilvenning til nye arbeidsprosesser, sier Kjetil Hove, Statoils direktør for Driftsteknologi på norsk sokkel.

Beslutningen om hvor det nye senteret skal lokaliseres skal tas tidlig neste år. Senteret blir i første omgang satt opp for å støtte Statoils installasjoner på norsk sokkel, men kan på sikt også være relevant for landanlegg og selskapets internasjonale virksomhet offshore.