Børs og finans

Analytiker: Kjøp disse aksjene

Artikkel av: Stian Jacobsen
12. desember 2017 - 15.11

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Questerre Energy og SpareBank 1 SR-Bank.

- Questerre Energy ligger i en tilnærmet horisontal trendkanal. Det er imidlertid en bred kanal, og trendtaket ligger hele 68 prosent over dagens kurs. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved fem kroner, og videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner ned er det nå god støtte ved dette nivået, mens det på oversiden ikke er motstand før ved trendtaket, det vil si rundt 8,85 kroner. Godt samsvar mellom volumtopper og kurstopper og mellom volumbunner og kursbunner, samt positiv volumbalanse styrker aksjen, og øker muligheten for positiv utvikling. Nærhet til støtte og langt opp til motstand kombinert med positiv volumbalanse gjør aksjen til en spennende kjøpskandidat. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- SpareBank 1 SR-Bank ASA har brutt ut av den stigende trendkanalen som strekker seg over ett år bakover. Bruddet indikerer i første omgang indikerer svakere stigningstakt, men er ikke en indikasjon på at kursen skal falle. Aksjen har reagert opp etter å ha testet støtten rundt 84 kroner, og dette åpner for videre positiv utvikling. Tidligere har volumet vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker aksjen og svekker trendbruddet. Aksjen er derfor en kjøpskandidat på mellomlang sikt. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.