Børs og finans

Analytiker frykter kursfall

Foto: Shutterstock - NTB/Scanpix.

Foto: Shutterstock - NTB/Scanpix.

Artikkel av: Stian Jacobsen
6. desember 2017 - 12.45

I onsdagens rapport fra Investtech skriver analytiker Fredrik Tyvand at Subsea 7 S.A. har marginalt brutt den stigende trendkanalen, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt.

Aksjen har også brutt ned gjennom den tidligere støtten ved 123 kroner, og analytikeren mener dette åpner for videre nedgang.

Ved reaksjoner opp er det nå motstand ved det tidligere støttenivået. Dersom aksjen skulle falle videre, ligger neste støttenivå ved rundt 108 kroner.

Negativ volumbalanse, det vil si at aksjen omsettes mer på dager der kursen faller enn på dager med kursoppgang, svekker aksjen på kort sikt. I tillegg er RSI-verdien lav, noe som viser at momentumet i aksjen er svakt.

- Vurdering: Svak salgskandidat, slår Investtech fast.