Børs og finans

Bank2 henter 70 millioner

Styret i Bank2 har vedtatt å gjennomføre en rettet emisjon. 

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: John Inge Seljehaug
6. desember 2017 - 11.19

Styret i Bank2 ASA har vedtatt å benytte sin fullmakt fra ekstraordinær generalforsamling 29. september 2017 til å gjennomføre en rettet emisjon, opplyses det i en melding.

Emisjonen er på 7.368.421 nye aksjer til en kurs på 9,50 kroner. Dette vil gi en brutto kapitaltilførsel til selskapet på 70 millioner kroner.

Emisjonsbeløpet vil bli benyttet til å forsterke kapitalsituasjonen i banken og finansiere vekstmulighetene som banken har identifisert, både innenfor banksegmentene og innen fakturakjøp.

Styret har frist til oktober 2018 for å beslutte etablering av Finans2 Kapital som kredittforetak. Virksomheten innen fordringsfinansiering vil inntil videre blir liggende i banken.

Emisjonen vil være tilrettelagt av ABG Sundal Collier, og tegningsperioden vil starte torsdag 7. desember kl. 09.00 og stenge senest fredag 8. desember kl. 12.00.

Banken og ABG Sundal Collier har mottatt kommitteringer fra selskapets største aksjonærer som overstiger beløpet i emisjonen. Emisjonen vil være rettet mot selskapets største aksjonærer og potensielt nye aksjonærer, med en påfølgende reparasjonsemisjon rettet mot aksjonærer som ikke deltar eller får fullt ut allokert sin tegning i emisjonen.