Børs og finans

Christen Sveaas rullerer

Rullerer og innløser terminer.

Christen Sveaas - Foto: Christen Sveaas

Christen Sveaas - Foto: Christen Sveaas

Artikkel av: Odd Steinar Parr
15. desember 2017 - 11.20

Kistefos AS har i dag rullert terminavtaler i Sevan Marine på i alt 5.880.962 aksjer, tilsvarende 11,2 prosent av de utstedte aksjene i selskapet, går det frem av en børsmelding.

I en annen melding kan vi lese at samme selskap har rullert en terminavtale i NextGenTel Holding på i alt 5.824.667 aksjer, tilsvarende 25,02 prosent. 

Eierandelen i begge selskapene er uendret, og terminavtalene forfaller 15. juni 2018.

Innløser i Norske Skog

Samtidig har Kistefos, eid indirekte av primærinnsider Christen Sveaas, i dag kjøpt 3.577.500 aksjer i Norske Skog ved innløsning av termin til kurs 0,71 kroner, går det frem av en tredje børsmelding.

Etter innløsningen eier Kistefos og nærstående 32.149.625 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 12,81 prosent.

Eierandelen i selskapet er uendret.