An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Christen Sveaas rullerer

Rullerer og innløser terminer.

Christen Sveaas - Foto: Christen Sveaas

Christen Sveaas - Foto: Christen Sveaas

Artikkel av: Odd Steinar Parr
15. desember 2017 - 11.20

Kistefos AS har i dag rullert terminavtaler i Sevan Marine på i alt 5.880.962 aksjer, tilsvarende 11,2 prosent av de utstedte aksjene i selskapet, går det frem av en børsmelding.

I en annen melding kan vi lese at samme selskap har rullert en terminavtale i NextGenTel Holding på i alt 5.824.667 aksjer, tilsvarende 25,02 prosent. 

Eierandelen i begge selskapene er uendret, og terminavtalene forfaller 15. juni 2018.

Innløser i Norske Skog

Samtidig har Kistefos, eid indirekte av primærinnsider Christen Sveaas, i dag kjøpt 3.577.500 aksjer i Norske Skog ved innløsning av termin til kurs 0,71 kroner, går det frem av en tredje børsmelding.

Etter innløsningen eier Kistefos og nærstående 32.149.625 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 12,81 prosent.

Eierandelen i selskapet er uendret.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.