Børs og finans

Investoren er tydeligvis glad i børsmeldinger

Du har sikkert hørt det før - Voldberg kjøper enda flere aksjer

Investor Tore Aksel Voldberg - Foto: Scanpix

Investor Tore Aksel Voldberg - Foto: Scanpix

Artikkel av: Stian Jacobsen
21. desember 2017 - 08.59

Tore Aksel Voldberg er som kjent styremedlem i Solon Eiendom. Nå har han nok en gang valg å øke sin eksponering i eiendomsselskapet.

Investoren har, gjennom sitt heleide selskap Dukat AS, kjøpt 151.353 aksjer i Solon Eiendom, denne gang til en pris på 20,50 kroner stykket. Han la med andre ord 3,1 millioner kroner på bordet i denne runden.

Etter denne transaksjonen eier Voldberg gjennom Skøien 8.303.547 aksjer og gjennom Dukat innehar han 3.273.087 aksjer. Det gir en samlet beholdning på 11.576.634 aksjer, tilsvarende en eierandel på 23,8227 prosent.