Børs og finans

Flagger i Gentian Diagnostics

Storaksjonær øker beholdningen i Gentian Diagnostics.

Artikkel av: Øystein Byberg
5. desember 2017 - 08.49

Vatne Equity AS har kjøpt 160.000 aksjer i Gentian Diagnostics. Ny beholdning er 760.000 aksjer, noe som tilsvarer 5,43 prosent av de utestående aksjene. I tillegg har søsterselskapet Lioness AS kjøpt 100.000 aksjer.

Totalt eier dermed Vatne Equity AS og Lioness AS 860.000 aksjer i Gentian Diagnostics, tilsvarende 6,14 prosent.