An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Havila foreslår aksjespleis

Havila Shipping kaller inn til ekstraordinær generalforsamling. 

Havila. Foto: Havila Shipping.

Havila. Foto: Havila Shipping.

Artikkel av: Are  Strandli
6. desember 2017 - 16.04

Offshorerederiet Havila Shipping kaller onsdag inn til en ekstraordinær generalforsamling som er planlagt til 3. desember, fremgår det av en børsmelding. 

Der vil styret foreslå en spleis av rederiets aksjer og tegningsretter, opplyses det. 

«Styret foreslår å spleise aksjene i forholdet 100:1. Dette innebærer at aksjenes pålydende endres fra NOK 0,01 per aksje til NOK 1 og at antallet aksjer reduseres med 1 871 854 578 fra 1 890 762 200 til 18 907 622. Gitt dagens børskurs forventes aksjespleisen å resultere i en børs kurs på ca. NOK 13-14», heter det i innkallingen. 

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.