Børs og finans

KLP kaster ut tre selskaper

KLP inkluderer fire selskaper og ekskluderer tre nye selskaper.

Foto: KLP

Foto: KLP

Artikkel av: Øystein Byberg
4. desember 2017 - 09.14

KLP har besluttet å inkludere AGL Energy, Alstom, Chevron og L-3 Technologies i KLP og KLP fondenes investeringer. I tillegg har KLP ekskludert to nye kullselskaper og et tobakkselskap.

Det skjer etter at KLP og KLP-fondene (KLP) har fullført sin halvårlige gjennomgang av investeringene knyttet til KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. 

I desember økte KLP og KLP-fondenes investeringer fra 3.000 til cirka 6.000 selskaper som følge av nye investeringer i en global small cap -ndeks. KLP identifiserte to kullselskaper og et tobakkselskap i det nye investeringsuniverset.

AGL er et australsk kraftselskap som ble ekskludert fra KLPs investeringer i desember 2004 på grunn av høye inntekter fra kullbasert virksomhet. De to siste årene har inntekten fra kullvirksomhet vært under ekskluderingskriteriet på 30 prosent. I dialog med selskapet har KLP fått bekreftet at selskapet skal stenge ned de tre gjenværende kullkraftverkene og skifte til lavutslippsalternativer. KLP har derfor besluttet å inkludere AGL Energy i sine investeringer.

- Vi er glade for å se at AGL Energy går bort fra kullbasert kraftproduksjon og håper at andre selskaper som er ekskludert under dette kriteriet følger i samme spor, sier Anne Kvam, leder for ansvarlige investeringer i KLP.

Alstom har vært ekskludert siden 2007 på grunn av tilknytning til menneskerettighetsbrudd i forbindelse med et damprosjekt i Sudan. Selskapets involvering i prosjektet har nå opphørt og General Electric (GE) har siden overtatt Alstoms energidivisjon. KLP besluttet å inkludere selskapet etter en grundig vurdering ikke bare av Alstoms utvikling knyttet til å styrke håndteringen av menneskerettigheter, men også endringer selskapet har gjort for å sikre et mer robust antikorrupsjonsprogram. 

KLP utelukket L-3 Technologies (tidligere L-3 Communications) i 2005 for medvirkning til brudd på menneskerettighetene i operasjoner med fengselsinnsatte ved Abu Ghraib. L-3 Technologies har siden den gang solgt sin tjenesteytende virksomhet og er således ikke lenger involvert i å yte bistand til fangeoperasjoner. 

Chevron har vært utelukket fra KLP og KLP-fondene siden 2004 for tilknytning til grov miljøskade i forbindelse med selskapets langvarige rettsprosess om forurensing i regnskogen i Ecuador. Chevron kjøpte Texaco i 2001, et selskap som inntil 1992 hadde vært involvert i utvinning av olje gjennom et joint venture med den ecuadorianske statens oljeselskap PetroEcuador. Lokale beboere fremmet søksmål mot Texaco, senere Chevron, med krav om oppreisning. Dokumentasjonen fra dette søksmålet dannet grunnlag for KLPs eksklusjonsbeslutning. I 2016 bekreftet imidlertid en amerikansk rettsavgjørelse at advokatene for lokalsamfunnene bygde saken på forfalskede dokumenter og bestikkelser av både vitner og dommere i Ecuador.