Børs og finans

Rentedommen er klar

Den europeiske sentralbanken (ECB) leverer varene (utvidet).

Mario Draghi - Foto: AP / NTB Scanpix

Mario Draghi - Foto: AP / NTB Scanpix

Artikkel av: Odd Steinar Parr
14. desember 2017 - 13.45

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten på null.

Den marginale innskuddsrenten blir stående på minus 0,40 prosent, mens den marginale utlånsrenten holdes på 0,25 prosent.

Dette er i tråd med konsensus.

ECB venter fortsatt at rentene vil holde seg på dagens nivåer i lengre tid, og mye lenger enn horisonten for obligasjonskjøp.

Banken fastholder at obligasjonskjøpsprogrammet trappes ned til 30 milliarder euro i måneden fra januar frem til september eller lenger ved behov, og i alle tilfeller frem til ECB ser en varig justering i inflasjonsbanen som er i tråd med målet (på 2,0 prosent).

Sentralbanken gjentar også at den står klar til å øke programmet i størrelse og/eller varighet om utsiktene blir mindre gunstige, eller om finansielle forhold blir inkonsistente med en utvikling mot den varige justeringen av inflasjonsbanen.

I null om et år?

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets registrerte ingen nye signaler torsdag.

- ECB overrasket ingen ved å holde seg til oktober-planen på møtet i dag, til tross for sterkere vekstprognoser. Vi tror nettokjøpene av verdipapirer (APP) vil bli trappet ned til null i løpet av 4. kvartal 2018. I 2. kvartal 2019 tror vi det økonomiske oppsvinget har kommet langt nok til at ECB hever innskuddsrenten, og i 3. kvartal vil negative eurosone-renter trolig bli historie, med heving av både innskudds- og refirenten, skriver hun i en oppdatering.

Nedtrapping

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets ventet seg før ECB-møtet ingen større nyheter som ville bevege markedet mye.

- Men vi vil trolig få litt mer detaljer om verdipapirkjøpene fremover. Mest sannsynlig vil ECB indikere at kjøpene av selskapsobligasjoner i liten grad berøres, mens kuttene i kjøpene fra 60 til 30 milliarder euro i måneden i all hovedsak blir tatt gjennom mindre kjøp av statsobligasjoner, skrev han torsdag morgen.

Euroen har styrket seg marginalt mot dollar i kjølvannet av ECB-dommen.