Børs og finans

Seadrill tjente halv mrd. på 50 dager

Bloomberg har sett rettsdokumenter der man får et inntrykk av driften til riggselskapet Seadrill. 

West Capella. Foto: Seadrill.

West Capella. Foto: Seadrill.

Artikkel av: Are  Strandli
4. desember 2017 - 08.34

Seadrill varslet tidligere i høst at det ikke vil legge frem kvartalsrapporter i perioden selskapet er under beskyttelse av den amerikanske konkurslovgivningen Chapter 11. 

Ifølge rettsdokumenter som nyhetsbyrået Bloomberg har fått tilgang til, kan man imidlertid se at riggselskapets omsetning beløp seg til 251,4 millioner dollar, tilsvarende 2.084 millioner kroner, i perioden fra 12. september til 31. oktober 2017.

Det opplyser TDN Finans. 

Seadrill søkte om konkursbeskyttelse den 12. september. 

Nettoresultatet til morselskapet var på 66,4 millioner dollar, eller om lag 551 millioner kroner, mens kontantstrømmen blir oppgitt til 166,4 millioner dollar, noe som tilsvarer 1.380 millioner kroner.

Den neste rapporten fra Seadrill vil være årsrapporten som ventes å bli utgitt 30. april.