Børs og finans

Storaksjonærer vil kjøpe Dof Subsea-obligasjoner

Ønsker å kjøpe for 60 millioner kroner. 

Skandi Africa. Foto: Dof.

Skandi Africa. Foto: Dof.

Artikkel av: Are  Strandli
12. desember 2017 - 06.08

27. november sendte Dof Subsea ut en innkalling til et obligasjonseiermøte blant investorene i det utestående lånet DOFSUB07.

Av innkallingen fremgikk det at det er ventet lavere inntekter enn tidligere antatt, og at den kortsiktige kontantstrømmen vil være negativ. Videre vil en nedgang på 10-15 prosent i Dof Subseas Ebitda i 2017, 2018 og 2019, føre til at selskapet har behov for mer kapital, samt lettelser i lånebetingelsene.

Mandag kveld melder selskapet at, betinget av at forslagene blir godkjent av obligasjonseierne, vil visse aksjonærer, inkludert hovedaksjonæren, lansere et frivillig tilbud om å kjøpe obligasjoner i det nevnte lånet for 60 millioner kroner til 100 prosent av par. 

Totalt utestående beløp er 508 millioner kroner pr i dag. 

Dersom betingelsen oppfylles, vil det bli kjøpt obligasjoner på en pro rata basis blant alle obligasjonseierne som ønsker å selge i forbindelse med tilbudet, opplyses det.

Tilbudet vil bli lansert senest 15. desember, og da vil det også kommer mer informasjon, skriver offshorerederiet i meldingen.