Børs og finans

Tommelen ned for Siem Offshore

Offshorerederiet ville ta grep for å forberede seg på en forlenget nedtur. To av tre forslag har falt i fisk. 

Artikkel av: Are  Strandli
5. desember 2017 - 08.42

Offshorerederiet Siem Offshore meldte for to uker siden at det ville ta flere grep for å forebrede seg på en forlenget nedtur i markedet for offshore serviceskip.

Blant annet ble det opplyst at rederiet hadde sendt en forespørsel til bankene sine om lettelser og visse andre endringer i lånefasilitetene for å sikre at rederiet ville være i stand til å betjene sine gjeldsforpliktelser gjennom nedturen.

I tillegg ble det kalt inn til møter med eierne i de to usikrede obligasjonene SIOFF01 og SIOFF02 med hensikt å foreslå at obligasjonene blir vekslet, til 80 prosent av pålydende, til et konvertibelt obligasjonslån med en løpetid på fem og et halvt år, to prosent rente og en konverteringskurs på tre kroner.

Disse møtene fant sted mandag, og ble en svært lite vellykket affære fra rederiets side. 

Obligasjonseierne i begge lånene forkastet forslaget med god margin.

Kun 2,22 prosent stemte for forslaget i SIOFF01, mens det ikke var tilstrekkelig antall obligasjonseiere til stede på møtet for å kunne ta en beslutning i SIOFF02.

Av de som var til stede, var det kun 5,79 prosent av stemmene som gikk i favør av forslaget.

Låneavtalene forblir dermed uendret.

Det ble heller ikke noe av det planlagte salget av kabelleggingsforretningen Siem Offshore Contractors GmbH.

Siem var i forhandlinger med Subsea 7 om et mulig salg, men det ble lagt på is i forrige uke.