An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Vil selge valuta for 900 mill. dagen

Norges Bank vil selge valuta på vegne av staten tilsvarende 900 millioner kroner hver dag i januar.

Foto: NTB, Scanpix

Foto: NTB, Scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
29. desember 2017 - 10.04

Norges Bank vil selge valuta på vegne av staten tilsvarende 900 millioner kroner hver dag i januar 2018, går det frem av en melding fra Norges Bank.

Norges Bank kjøper hver måned valutainntektene fra Statens direkte økonomiske engasjement i oljeverksemda (SDØE). Dersom netto kontantstrøm fra petroleumsverksemda overstiger det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, overføres deler av valutainntektene fra SDØE til Statens pensjonsfond utland (SPU). Norges Bank selger den resterende valutaen i markedet.

Dersom netto kontantstrøm fra petroleumsverksemda ikke er stor nok til å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, vil det måtte overføres valuta fra SPU for å dekke deler av oljepengebruken. Norges Bank vil da selge valuta fra SPU i markedet sammen med valutainntektene fra SDØE. Dette er en oppgave Norges Bank gjør på vegne av staten, heter det.