Børs og finans

111 000 arbeidsledige i Norge

Ferske tall fra SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) er her.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Marianne L. Skarsgård
3. januar 2018 - 08.01

Justert for sesongvariasjoner var det 111 000 arbeidsløse i oktober. Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,1 prosentpoeng eller 3000 personer fra juli.

Det viser SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU).

Det var ventet en ledighet på 4,0 prosent, melder TDN Finans.

Det siste året har arbeidsledigheten gått ned med 21 000 personer, fra 4,8 prosent i oktober (gjennomsnitt september–november) 2016 til 4,0 prosent i oktober (gjennomsnitt september–november) 2017.

Tallet på registrerte arbeidsløse og ordinære tiltaksdeltagere hos NAV gikk ned med 4 000 personer fra juli (gjennomsnitt juni–august) til oktober (gjennomsnitt september–november).