Børs og finans

DNB med solid resultathopp

Overgår forventningene med god margin, og melder om kraftig økning i utbyttet. 2017 ble det nest beste året noensinne.

Rune Bjerke. Foto: Finansavisen

Rune Bjerke. Foto: Finansavisen

Artikkel av: Are  Strandli
1. februar 2018 - 07.31

DNB melder om et resultat etter skatt på 6.374 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 5.380 millioner kroner i samme periode året før.

Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 5.083 millioner kroner.

Resultatøkningen ble drevet av høye netto renteinntekter, samt lavere tap på utlån og garantier. 

Nedskrivninger på utlån og garantier endte på 402 millioner kroner i 4. kvartal, en reduksjon på 1.352 millioner fra tilsvarende kvartal i 2016.

Kostnadene steg med 825 millioner kroner, og dette var knyttet til enkelte engangseffekter samt prosjekter relatert til IT og digitalisering.

Resultat per aksje ble 3,79 kroner, mot 3,16 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 3,12 kroner per aksje.

Resultatet før skatt ble 6.823 millioner kroner, sammenlignet med 5.644 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 6.869 millioner kroner.

Netto renteinntekter beløp seg til 8.863 millioner kroner, sammenlignet med 8.372 millioner kroner i 4. kvartal 2016. Analytikernes forventninger lå her på 8.823 millioner kroner.

Totale inntekter endte på 13.278 millioner kroner, mot 12.602 millioner kroner i fjor. Her var forventningen 13.173 millioner kroner.

Utbyttehopp

Styret i DNB foreslår å betale et utbytte på 7,10 kroner per aksje, noe som utgjør 55 prosent av overskuddet for regnskapsåret 2017.

Det er en kraftig løkning fra 2016 da utbytte kom inn på 5,70 kroner. 

Hovedpunkter for 4. kvartal 2017

 • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,3 milliarder kroner (7,4) .
 • Resultatet var 6,4 milliarder kroner (5,4) .
 • Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,4 prosent (16,0) .
 • Resultat per aksje ble 3,79 kroner (3,16) .
 • Egenkapitalavkastningen ble 12,3 prosent (10,9) .
 • Kostnadsgraden var 45,3 prosent (41,2)

Sammenlignbare tall for 2016 i parentes.

Hele rapporten

Presentasjonen

Faktaboken

2017 ble et godt år

For DNB var 2017 året da boliglånskundene kunne søke om lån og få svar på under to minutter - alt på mobiltelefonen. Mer enn 135 000 boliglån ble innvilget i løpet av året, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

2017 var også året da mobilappen Spare hjalp til med å endre kundenes sparevaner. Spare var en viktig bidragsyter til at over 300 000 DNB-kunder startet spareavtaler i løpet av året.

- Jobben vår i DNB handler om å skape de beste kundeopplevelsene. Vi møter kunden der kunden er. Vi har lagt ned mange av våre filaler, men øker likevel boliglånsporteføljen. Dette er mulig fordi vi har de beste og mest kundevennlige digitale løsningene. Jobben som er gjort med boliglånsautomatisering, er inspirerende. Nå satser vi også tungt på å forenkle låneprosessen for bedriftskundene våre. Vi kommer til å gjøre hverdagen enklere for gründere og bedriftsledere, sier konsernsjef Rune Bjerke i DNB.

Regnskapsmessig sluttet året med et overskudd på 21,8 milliarder kroner, opp fra 19,3 milliarder året før. Lavere tapsavsetninger på utlån er en sentral forklaring. Farten i norsk økonomi har økt, og utsiktene fremover er gode, heter det i rapporten.

Det er det nest beste resultatet i DNB-konsernets historie. Rekorden er fra 2015 da resultat etter skatt var 24,8 milliarder kroner.

DNB kan samtidig rapportere om en hyggelig tilstrømning av nye kunder, både privatpersoner og bedrifter. Boliglån og andre utlån til privatpersoner økte med 5,8 prosent i 2017. Utlån til små og mellomstore bedrifter økte med 9,5 prosent i samme periode. Også denne utviklingen er bra for Norge og bra for DNB.

- Det er lett å glemme betydningen av de små og mellomstore bedriftene i samfunnet. Bare skatten som disse bedriftene betaler, kan dekke lønn til alle lærere, alle i politiet og alle sykehjemsplasser i Norge i et helt år - og fortsatt er det 83 milliarder igjen. Disse ringvirkningene er helt nødvendige for velferden vår, og derfor heier vi på gründere i DNB. Jo flere gründere, jo større ringvirkninger, sa Bjerke i forbindelse med fremleggelsen av rapporten for 4. kvartal 2017.

Finansielle nøkkeltall for året 2017

 • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 28,5 milliarder kroner (30,8)
 • Resultatet var 21,8 milliarder kroner (19,3)
 • Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,4 prosent (16,0)
 • Resultat per aksje ble 12,84 kroner (11,46)
 • Egenkapitalavkastningen ble 10,8 prosent (10,1)
 • Kostnadsgraden var 44,2 prosent (40,9)
 • Foreslått utbytte er 7,10 kroner per aksje (5,70)

Sammenlignbare tall for 2016 i parentes.

Rune Bjerke har banket inn 176 mrd kroner

De siste ti årene har DNB og Rune Bjerke banket inn tilsammen 160,7 milliarder kroner etter skatt. Tar vi også med 2007, som til da var det beste året noensinne, kommer vi opp i 175,7 milliarder kroner. Det er også den perioden Rune Bjerke har vært konsernsjef i DNB.

Går vi enda noen år tilbake, og summerer opp resultat etter skatt for de siste 15 årene, er det på 211,2 milliarder kroner.