Børs og finans

Milliardavtaler til Hyundai Glovis

Skal frakte biler for Hyundai og Kia frem til 2019. 

Bilskipet Glovis Sunrise. Bildet er hentet fra hjemmesiden til Treasure ASA.

Bilskipet Glovis Sunrise. Bildet er hentet fra hjemmesiden til Treasure ASA.

Artikkel av: Are  Strandli
2. januar 2018 - 10.12

Det koreanske bilfrakt-konsernet Hyundai Glovis har sikret seg to avtaler til en samlet verdi av 1,3 milliarder dollar, tilsvarende 10,6 milliarder norske kroner, skriver bransjenettstedet Splash247. 

Avtalene er med henholdsvis Hyundai Motor og den tilknyttede bilprodusenten Kia Motors, og omfatter om lag 60 prosent av eksporten til de to respektive bilprodusentene.

Hyundai Glovis skal frakte biler for Hyundai og Kia til USA, Europa, Midtøsten og Asia frem til 2019, opplyses det. 

Ifølge selskapets hjemmeside har Hyundai Glovis en flåte på 30 skip for frakt av biler.

Treasure ASA

Det norske rederiet Wilh. Wilhelmsen har vært inne på eiersiden i Hyundai Glovis siden 2005 da de kjøpte seg opp til en eierandel på 25 prosent ved å legge 100 millioner dollar på bordet.

Siden har selskapets eierandel blitt gradvis mindre gjennom utvanning og salg, og siden 2013 har eierandelen vært på 12 prosent gjennom selskapet Den Norske Amerikalinje.

I februar 2016 ble det besluttet å putte aksjene i et eget selskapet ved å skille ut Den Norske Amerikalinje fra Wilh. Wilhelmsen og inn i et separat, børsnotert selskap med navnet Treasure. 

– Den foreslåtte utskillelsen vil gi bedre transparens og skape en enklere struktur som synliggjør verdier for aksjonærer i Wilh. Wilhelmsen. I tillegg vil selskapet være riktigere kapitalisert etter restruktureringen, uttalte adm. direktør i Wilh. Wilhelmsen, Jan Eyvin Wang til Finansavisen i forbindelse med annonseringen av utskillelsen. 

Etter utskillelsen kontrollerer Wilh. Wilhelmsen Holding 72,7 prosent av aksjene i Treasure, mens nest største eier er fondet Nordea Norge som sitter med 3,7 prosent av aksjene. 

Tredje største eier er Folketrygdfondet med 3,5 prosent av aksjene.