Børs og finans

Orkla øker eierskap

Orkla øker eierandelen i utenlandsk maleverktøyvirksomhet.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
22. januar 2018 - 08.31

Orkla har mandag inngått avtale om å øke eierandelen i joint venture-selskapet Anza Verimex NV til 50 prosent, fra tidligere 40 prosent.

Samtidig overtar Orkla 50 prosent av maleverktøyvirksomheten i PGZ International B.V.

- Oppkjøpet vil styrke Orklas posisjon i Belgia og Nederland innen malerverktøy betydelig, både i det profesjonelle markedet og «gjør-det-selv»-markedet, og vil utgjøre en attraktiv plattform for videre vekst. I tillegg ser vi potensial for verdiskaping i form av synergier med eksisterende virksomhet, sier adm. direktør for Orkla House Care, Johs Høeg.

Samlet er selskapene markedsleder i denne kategorien i Nederland og Belgia, opplyses det.

Transaksjonen er betinget av godkjennelse fra konkurransemyndigheter i Nederland.

Samlet forventes selskapene å ha en omsetning på i underkant av 20 millioner euro, tilsvarende 190 millioner kroner. 

I første omgang vil Orkla House Care kjøpe seg opp til 50 prosent eierandel i et nyetablert joint venture der relevant virksomhet legges inn. I andre steg vil Orkla House Care ha en opsjon til å kjøpe seg opp til 100 % eierskap, opplyses det.