Børs og finans

Viking Supply Ships har fullført kapitalutvidelse

Rederiet er fortsatt ikke helt i mål, men aksjen får et kraftig løft.  

Christen Sveaas. Foto: HegnarTV

Christen Sveaas. Foto: HegnarTV

Artikkel av: Are  Strandli
10. januar 2018 - 14.50

Det Christen Sveaas-dominerte offshorerederiet Viking Supply Ships AB har fullført tegningsrettsemisjonen og de to rettede emisjonene, opplyses det i en melding onsdag.

Investorer tegnet seg for totalt 95,5 prosent av aksjene som ble tilbydd i tegningsrettsemisjonen. Resten ble tildelt Sveaas-selskapet Kistefos som fungerte som garantist.

Totalt øker aksjekapitalen i Viking Supply Ships AB med 130,8 millioner svenske kroner til 233,2 millioner svenske kroner, etter de tre emisjonene. 

Antallet aksjer øker med 24.821.217 A-aksjer og 498.219.884 B-aksjer til totalt 932.734.061 aksjer. 

Etter emisjonene sitter majoritetseier Kistefos med 78,6 prosent av aksjene og 74,9 prosent av stemmene i selskapet. 

Splitt

På den ekstraordinære generalforsamlingen som ble avholdt 6. november ble det besluttet å gjennomføre en omvendt aksjesplitt i forholdet 1:100, slik at 100 tidligere aksjer blir til én aksje, noe som vil skje 26. januar. 

Når det gjelder den pågående restruktureringen opplyses det at rederiet fortsatt ikke har fått godkjennelse av den siste av fire kredittkomiteer, men det opplyses at dialogen fortsatt pågår og at denne er ventet å være i havn i starten av januar som tidligere kommunisert.

Når alle godkjennelser er oppnådd, vil Viking Supply Ships AB reinvestere nettoprovenyet fra tegningsrettsemisjonen i Viking Supply Ships A/S. 

Aksjen stiger med 8,81 prosent til 28 svenske øre på børsen i Stockholm. 

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.