Børs og finans

Anbefaler ti aksjer

Foto: Shutterstock - NTB/Scanpix.

Foto: Shutterstock - NTB/Scanpix.

Artikkel av: Stian Jacobsen
9. februar 2018 - 13.46

Fredag 9. februar er det åtte nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av fire svenske, en norsk, to danske og tre finske aksjer.

Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.

Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.

Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.

1.   AcadeMedia AB(ACAD.ST) - 8. feb 2018. Siste sluttkurs: 59.7 (-2.6)

AcadeMedia AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 55.04 kroner og motstand på 65.49 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 57.75 kroner. Videre oppgang til 65.64 kroner eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 59.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp.Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

2.   Sampo Oyj A(SAMPO.HEX) - 8. feb 2018. Siste sluttkurs: 46.09 (-0.77)

Sampo Oyj A ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen tester støtten ved ca 46.00 euro. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

3.   SalMar Asa(SALM.OL) - 8. feb 2018. Siste sluttkurs: 232.4 (8.8)

SalMar Asa har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 226 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

4.   SSAB B(SSABB.ST) - 8. feb 2018. Siste sluttkurs: 36.72 (-1.34)

SSAB B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har tatt ut objektivet ved 38.44 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 35.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

5.   Resurs Holding AB(RESURS.ST) - 8. feb 2018. Siste sluttkurs: 59.35 (-0.15)

Resurs Holding AB har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 58.70 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som svekker trendbruddet. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

6.   Hansa Medical AB(HMED.ST) - 8. feb 2018. Siste sluttkurs: 248.2 (-8.2)

Hansa Medical AB har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 223 kroner. Videre oppgang til 294 kroner eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 240 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 240 kroner vil utløse et salgssignal. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette svekker trendbruddet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

7.   Bang & Olufsen AS(BO.CO) - 8. feb 2018. Siste sluttkurs: 158.4 (-4.4)

Bang & Olufsen AS viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har støtte ved ca 137 kroner og motstand ved ca 188 kroner. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

8.   Wärtsilä Oyj Abp(WRT1V.HEX) - 8. feb 2018. Siste sluttkurs: 56.2 (-0.8)

Wärtsilä Oyj Abp har brutt den stigende trenden og reagert kraftig ned. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen.Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 55.56 euro. Videre oppgang til 57.63 euro eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 55.70 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

9.   Orsted A/S(ORSTED.CO) - 8. feb 2018. Siste sluttkurs: 344.8 (-1)

Orsted A/S har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har imidlertid brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 331 kroner og motstand ved ca 370 kroner. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

10.   Outotec Oyj(OTE1V.HEX) - 8. feb 2018. Siste sluttkurs: 7.24 (-0.12)

Outotec Oyj har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 7.00 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.