Børs og finans

Baard Schumann & co laster opp med aksjer

Seks innsidere i Selvaag Bolig, inkludert toppsjefen Baard Schumann, øker aksjebeholdningen.

Baard Schumann. Foto: Finansavisen.

Baard Schumann. Foto: Finansavisen.

Artikkel av: Øystein Byberg
14. februar 2018 - 08.31

Seks primærinnsidere i Selvaag Bolig har 13. februar kjøpt totalt 696.495 Selvaag Bolig-aksjer.

Handlene er i tråd med selskapets vedtatte insentivprogrammer. Kjøpskursen var henholdsvis 31 og 35 kroner per aksje. De ansatte ble gitt rabatt på kjøpskursen på henholdsvis 30 og 20 prosent for reduksjon i aksjenes verdi som følge av bindingstid. Aksjene vil bli overført fra selskapets beholdning av egne aksjer. Etter handelen eier Selvaag Bolig 1.307.577 egne aksjer.

Baard Schumann, administrerende direktør, sikrer seg flest aksjer. Han øker beholdningen fra 480.937 til 777.127 aksjer.

Her finner du hele meldingen.