Børs og finans

DNB og Telenor kjøper tilbake

DNB la 61,7 nye millioner kroner på bordet.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
8. februar 2018 - 18.17

DNB ASA kjøpte i dag 400.000 egne aksjer til en snittkurs på 154,2028 kroner, går det frem av en børsmelding.

Banken la dermed 61,7 millioner kroner på bordet, og eier etter dette 13.170.102 egne aksjer.

Tilbakekjøpet av aksjer inngår i det nye tilbakekjøpsprogrammet som ble offentliggjort 1. februar 2018.

Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opptil ca. 8,1 millioner aksjer, hvorav opptil ca. 5,4 millioner vil bli kjøpt tilbake i det åpne markedet.

De resterende aksjene vil bli innløst fra staten på proporsjonal basis, betinget av godkjennelse fra DNBs ordinære generalforsamling i 2018, slik at statens eierandel på 34 prosent forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.

Telenor kjøpte også

Samtidig har Telenor kjøpt 175.218 egne aksjer til snittkurs 173,24 kroner, går det frem av en annen børsmelding.

Telenor la dermed 30,35 millioner kroner på bordet, og eier etter dette 11.910.929 egne aksjer.

Tilbakekjøpet av aksjer inngår i tilbakekjøpsprogrammet som ble offentliggjort 17. juli 2017.