Børs og finans

Dette indikerer renteoppgang i år

Knut A. Magnussen i DNB Markets om sentralbanksjefens årstale.

Knut A. Magnussen - Foto: Finansavisen

Knut A. Magnussen - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
16. februar 2018 - 08.12

«Årets årstale, den åttende i rekken for Øystein Olsen, tok utgangspunkt at det nå har gått ti år siden siden finanskrisen», skriver Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets, i en oppdatering.

Han peker på at tiåret har lært oss at det tar lang tid før økonomiene henter seg inn igjen. Selv om verdensøkonomien nå langt på vei anses som friskmeldt, er det likevel utsikter til at lønnsvekst og inflasjon fortsatt vil være lav fremover.

«I talen trekkes det frem flere forhold som har holdt inflasjonen nede, både globalisering, ny teknologi og lavere oppslutning om fagforeninger. Det påpekes at vi må regne med lav inflasjon også fremover, bl.a. fordi handel med tjenester over landegrensene har tiltatt. Olsen mener derfor både at det kan bli mindre svingninger i inflasjonen fremover, og at det kan bli tyngre å få inflasjonen opp hvis den har falt til et for lavt nivå», skriver Magnussen.

Samtidig gis det uttrykk for at Phillipskurven, dvs. sammenhengen mellom lønn og ledighet, ikke er brutt. Det betyr ifølge DNB-økonomen at inflasjonen vil øke når arbeidsmarkedet blir strammere.    

Se årstalen til Øystein Olsen her

Et godt tegn 

Med dette bakteppet gir årstalen ifølge Magnussen noen rettesnorer for den økonomiske politikken fremover.

«For det første at renten også her hjemme vil bli satt opp. Olsen viser til at renten kan bli hevet for første gang på syv år i år, og hevder sågar at dette er et godt tegn»

Dette til tross for at inflasjonen i januar var overraskende lav.

«Siden konjunktursituasjonen nå er god, mener Olsen at man vil være mindre bekymret for lav inflasjon. Det tilsier at renten vil bli hevet selv om inflasjonen blir liggende under målet. På den annen side påpekes det i talen at normalrenten globalt vil bli liggende lavere enn for et par tiår siden. Det tilsier at det er begrenset rom for renteoppgang», skriver Magnussen.

Her hjemme setter dessuten valutakursen ifølge Olsen en grense for hvor mye rentenivået kan avvike fra rentene ute, peker seniorøkonomen på.

«Det betyr at evnen til å møte nye tilbakeslag er svekket, kanskje ikke bare i nær fremtid som det sies i talen».

Større utslag

Som vanlig inneholdt årstalen også et spark til finanspolitikken.

«Oljefondet er nå mye større enn tidligere - 8000 mrd. kroner. Et fall i markedene, som tilsvarer det vi opplevde i 2011, vil dermed gi mye større utslag i fondsverdien. Samme avkastning som i 2011 vil innebære et tap på nesten 1000 milliarder, dvs. 35% av BNP. Olsen sier derfor at den faktiske innretningen av budsjettpolitikken fremover må ta høyde for denne usikkerheten», skriver Magnussen.