Børs og finans

Snur fra minus til pluss

Easybank øker med 200 prosent

Venter fortsatt god vekst i forbruksfinansiering fremover. 

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Are  Strandli
16. februar 2018 - 07.58

Den OTC-noterte forbrukslånsbanken Easybank melder om et resultat etter skatt på 6,5 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot minus 7,4 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet før skatt beløp seg til 9,5 millioner kroner, opp fra minus 10,2 millioner kroner i 4. kvartal i fjor. 

Før tap ble ble driftsresultatet 25,0 millioner millioner kroner, mot minus 0,8 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2016.

Tap på utlån beløp seg til 15,5 millioner kroner, opp fra 9,4 millioner  kroner. 

Bankens netto renteinntekter endte på 41,9 millioner kroner, opp fra 14,2 millioner kroner i 4. kvartal 2016. 

Ved utgangen av kvartalet hadde banken en ren kjernekapital (CET 1) på 18,72 prosent. 

«Banken forventer fortsatt god vekst i forbruksfinansiering i tiden fremover. Nye retningslinjer fra Finanstilsynet for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån ble gjeldende fra 1. oktober 2017, og banken har gjort tiltak for å tilpasse virksomheten etter disse. Likviditet og kapitalsituasjonen forventes å være god fremover», heter det i rapporten.