Børs og finans

Ferske tall fra eurosonen

Industriproduksjonen i eurosonen overrasket.

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
14. februar 2018 - 11.03

Den sesongjusterte industriproduksjonen i eurosonen var ifølge statistikk fra Eurostat opp 0,4 prosent på månedsbasis i desember. På årsbasis var industriproduksjonen opp 5,2 prosent.

På forhånd var industriproduksjonen ifølge estimater innhentet av Bloomberg News ventet å være opp 0,1 prosent på månedsbasis og opp 4,2 prosent på årsbasis, skriver TDN Finans.

BNP

BNP i eurosonen var opp 0,6 prosent i 4. kvartal 2017 sammenlignet med foregående kvartal. På årsbasis var BNP-veksten 2,7 prosent.

Det var ikke ventet en revidering fra de foreløpige tallene for 4. kvartal 2017, som viste en vekst på 0,6 prosent på kvartalsbasis og 2,7 prosent på årsbasis.