Børs og finans

Finansbransjen gjør tiltak for likestilling

Menn tjener 20 prosent mer enn kvinner i finans. Nå iverksetter bransjen tiltak for å minske lønnsgapet. 

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: NTB
11. februar 2018 - 07.04

Kvinners gjennomsnittlige årslønn som andel av menns lønn var 80,2 prosent i bank og forsikring i 2016. Det kom fram i en av likestillingsindikatorene til Finansforbundet og Finans Norge i mars i fjor.

- Dette er ikke noe vi kan leve med som næring. Nå går vi systematisk til verks for å minske lønnsgapet og øke likestillingen mellom kvinner og menn i finans, sier nestleder Bente H. Espenes i Finansforbundet til Dagens Næringsliv.

De og Finans Norge har utarbeidet fem tiltak for bekjempe problemet: Systematisk organisering av bedriftens likestillingsarbeid, tiltak for å fremme likelønn, tiltak knyttet til rekruttering, avgang og intern mobilitet, tiltak for å sikre tilgang på og utvikle kvinnelige talenter og tiltak for ansatte i foreldrepermisjon og i småbarnsfasen.

- For å få dette til, må det handles i hver enkelt bedrift, og det må forankres helt til topps. Dette handler om å gi menn og kvinner i finans like muligheter. For å minske lønnsgapet, må flere kvinner inn i ledende stillinger, sier Espenes.

For alle yrker utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn 86 prosent av menns lønn i 2016.