Børs og finans

Kan børsfallet smitte til resten av økonomien?

Kan børsfallet få alvorlige ringvirkninger og i så fall hvilke? Seniorstrateg Daniel Morris, BNP Asset Management, og investeringssjef Geoffrey Yu, UBS Wealth Management, diskuterer børsfallet med Francine Lacqua på "Bloomberg Surveillance."

Artikkel av: Stein Ove Haugen
9. februar 2018 - 14.04

Flere videoer med ulike børsvinklinger