Børs og finans

Kjempekontrakt falt i fisk for Awilco Drilling

Selskapet har imidlertid landet en ny avtale for riggen WilPhoenix. 

Foto: Awilco Drilling

Foto: Awilco Drilling

Artikkel av: Are  Strandli
14. februar 2018 - 19.50

Awilco Drilling meldte i september i fjor at det hadde inngått en intensjonsavtale med Alpha Petroleum Resources for bruk av den 1983-bygde semiriggen WilPhoenix til boring av hele 18 utviklingsbrønner på Cheviot-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Kontraktsverdien for den faste delen av kontrakten ble oppgitt til 126 millioner dollar, tilsvarende rett i underkant av én milliard norske kroner.

27. november kom riggselskapet med en oppdatering der det fremgikk at avtalen fortsatt var på plass med planlagt start i tredje kvartal 2018.

Valentinsdagen ender imidlertid med hjertesukk for riggselskapet som melder at intensjonsavtalen ikke resulterte i en endelig avtale som følge av endringer i tidsplanen til prosjektet.

Heldigvis kan selskapet melde at det har fått på plass en ny intensjonsavtale med en ikke-navngitt operatør for bruk av WilPhoenix i rundt 450 dager fra 1. september. 

Dagraten er ikke oppgitt. 

Riggen jobber for tiden for Apache North Sea på en rate på ca. 382.500 dollar dagen, og i januar ble det signert en intensjonsavtale for et oppdrag på 115 dager som som vil starte i direkte forlengelse av riggens nåværende kontrakt som utløper i andre kvartal. 

Kontrakten er på 13,8 millioner dollar.

I tillegg til WilPhoenix har riggselskapet riggen WilHunter som ligger i opplag.