An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Midelfart og Trøim dumper Storebrand

Tor Olav Trøim og Celina Midelfart selger Storebrand-aksjer for nesten 900 millioner kroner.

Celina Midelfart og Tor Olav Trøim. Foto: Finansavisen

Celina Midelfart og Tor Olav Trøim. Foto: Finansavisen

Artikkel av: Øystein Byberg
21. februar 2018 - 08.40

Tor Olav Trøims Drew har solgt 10 millioner aksjer i Storebrand til kurs 68,15 kroner, mens Celina Midelfarts Midelfart Capital AS har solgt 3 millioner aksjer til samme kurs.

Det opplyses at Drew tirsdag lukket en TRS-kontrakt på 7.450.000 underliggende aksjer. Drew har siden september 2015 vært representert i styret ved Håkon R. Fure.

Salget innbrakte dermed 886 millioner kroner.

Aksjene ble solgt med en rabatt på 2,6 prosent i forhold til sluttnoteringen på 69,96 kroner tirsdag.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.