Børs og finans

Prisingen av Quintana Energy Services er klar

Delvis Archer eide-Quintana Energy Services måtte senke prisingen i forbindelse med børsnoteringen. 

Foto: Archer.

Foto: Archer.

Artikkel av: Are  Strandli
9. februar 2018 - 08.53

Quintana Energy Services (QES) har priset selskapets tilbud av aksjer i forbindelse med børsnoteringsprosessen i USA til 10,0 dollar pr aksje, fremgår det av en Archer-melding fredag

I slutten av januar var det ventet en prising av aksjene på mellom 12 og 15 dollar pr aksje.

Den lavere prisingen må imidlertid ses i lys børsuroen den siste uken.

- Til tross for å ha opplevd en uke med betydelig turbulens i finansmarkedet, har QES klart å gjennomføre børsnoteringsprosessen, men til en lavere kurs enn opprinnelig forventet, sier finansdirektør i Archer, Dag Skindlo.

Han legger til at Archer har besluttet å tegne seg for ytterligere 10 millioner dollar i Quintana for å maksimere eierskapet i QES etter børsnoteringen, noe som gjør at Archers eierandel blir om lag 28,7 prosent.

Beslutningen om å tegne seg for én million nye aksjer er tatt på bakgrunn av at Archer har stor tro på Quintanas vekstmuligheter.

- Selskapet har nå sikret ytterligere kapital for vekst, og Archer tror selskapets sterke drift i fjerde kvartal 2017, kombinert med en sterk balanse, vil tillate QES å vokse betydelig de neste 12 til 18 månedende.

Videre viser han til at QES nå har sikret kapital til vekst, og Archer tror selskapets sterke drift i fjerde kvartal 2017, kombinert med en sterk balanse, vil gjøre at QES vil vokse betydelig de neste 12-18 månedene.

Handelen i Quintana-aksjen ventes å starte 9. februar på New York Stock Exchange.

Det var i august i fjor at QES sendte inn en søknad om å få noteres på børsen i New York.