Børs og finans

SolstadOffshore sikret flere kontrakter

SolstadFarstad ASA rapporterer om flere kontrakter.

Foto hentet fra Solstad Farstad-rapporten for 3. kvartal 2017.

Foto hentet fra Solstad Farstad-rapporten for 3. kvartal 2017.

Artikkel av: Øystein Byberg
9. februar 2018 - 12.01

TAQA Bratani Limited har tildelt SolstadFarstad ASA en kontrakt for PSV-en Far Spica (2013, PSV 08 CD Design). Kontrakten er på rundt 18 måneder med oppstart i 1. kvartal 2018.

AGR Well Management Limited har tildelt selskapet en kontrakt for PSV-en Normand Aurora. Denne gjelder én brønn, med opsjon på ytterligere én brønn.

Den faste delen av kontrakten er på 75 dager.

Fairfield Betula Limited har forlenget kontrakten for PSVe-Far Symphony med seks måneder, pluss seks månedlige opsjoner.