Børs og finans

Store nedskrivninger tynger Marine Harvest

John Fredriksens oppdrettsselskap Marine Harvest leverer en mye svakere bunnlinje enn ventet takket være nedskrivninger på nesten én milliard kroner.

John Fredriksen - Foto: NTB Scanpix

John Fredriksen - Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
14. februar 2018 - 06.33

John Fredriksens oppdrettsselskap Marine Harvest melder om et resultat etter skatt på 28,2 millioner euro i 4. kvartal 2017, mot 210,9 millioner euro i samme periode året før. Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 135 millioner euro

Resultat per aksje ble 0,06 euro, mot 0,47 euro ved samme korsvei i 2015. Her var det ventet et resultat på 0,27 euro per aksje.

Resultatet før skatt ble 3,4 millioner euro, sammenlignet med 275,8 millioner euro året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 178 millioner euro.

Driftsresultatet ble minus 4,3 millioner euro, mot 344,3 millioner euro året før. Her hadde analytikerne ifølge Reuters ventet et resultat på 188 millioner euro.

Det er nedskrivninger på totalt 101,7 millioner euro som svir mest. Det tilsvarer 988 millioner kroner.

Operasjonelt driftsresultat beløp seg til 180,8 millioner euro, mot 259,4 millioner euro året før. Her var forventningen 177 millioner euro.

Totalt i 2017 oppnådde Marine Harvest et operasjonelt driftsresultat på 792 millioner euro, som gjør fjoråret det beste i konsernets historie.

Driftsinntektene beløp seg til 1.007,1 millioner euro, sammenlignet med 1.024,5 millioner euro i 4. kvartal 2016. Analytikernes forventninger lå her på 998 millioner euro.

Styret har besluttet et utbytte på 2,60 kroner per aksje.  Forventningen var 2,92 kroner.

Totalt slaktevolum i kvartalet var 112.628 tonn (99 634 tonn). Forventet slaktevolum for 2018 er 410.000 tonn. Reuters-anslaget har ligget på 415.000 tonn.

- Global produksjonsvekst i næringen satte lakseprisen under press i alle markeder i fjerde kvartal. Det er oppmuntrende at produksjonen og tilbudet øker, men markedet trenger tid på å tilpasse seg til veksten etter den globale produksjonsnedgangen vi så i 2016, sier konsernsjef, Alf-Helge Aarskog.

- 2017 var et veldig bra år for Marine Harvest finansielt, og jeg er stolt av innsatsen alle Marine Harvest-ansatte har lagt ned for å oppnå dette. Jeg er likevel bekymret for økende kostnader og utfordrende biologiske forhold. Vi har derfor iverksatt et globalt kostnadskutt-program, med mål om å spare 50 millioner euro. Vi forventer å gjøre besparelser i alle deler av organisasjonen, sier Aarskog.

Her er rapporten og presentasjonen