Børs og finans

Svakere fra SBM Offshore

SBM Offshore leverer tall for helåret 2017.

Foto: SBM Offshore

Foto: SBM Offshore

Artikkel av: Martine Holøien
8. februar 2018 - 08.06

SBM Offshore melder om et resultat etter skatt på minus én millioner dollar i helåret 2017, mot 247 millioner dollar i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 0,76 dollar, mot 0,87 dollar ved samme korsvei i fjor.

Resultatet før skatt ble 25 millioner dollar, sammenlignet med 275 millioner dollar i fjor.

Driftsresultatet ble 358 millioner dollar, mot 564 millioner dollar året før.

IFRS-omsetningen beløp seg til 1.861 millioner dollar, sammenlignet med 2.272 millioner dollar i 2016.

Ordreboken var på 17 milliarder dollar ved utgangen av året, opplyses det.

SBM venter at dypvanns olje- og gassmarkedet vil fortsette å hente seg inn basert på bedrede break-even-priser, kombinert med at kunder blir tryggere på langtidsavkastningene til offshore-prosjekter, heter det i rapporten, ifølge TDN Finans.

Her er rapporten og presentasjonen